Undringsrum for sanselige undersøgelser i forskellige formater
//
A wonder room for sensorial explorations through different formats